KURUMSAL

“Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Türkiye’de faaliyet gösteren Azerbaycan derneklerini çatısı altında toplayan bir kuruluştur. Azerbaycan Türkleriyle Azerbaycan’dan göçerek başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerine yerleşen Azerbaycan Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, eğitim, öğretim vs. meseleleri  Federasyonun çalışma alanını oluşturur. Federasyon, Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki temsilcisi olarak faaliyet gösterir ve Azerbaycan-Türkiye dostluğunu güçlendirmeyi, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi, Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki haklarını savunmayı amaçlar.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Türkleri arasındaki dayanışmayı arttırmayı, kültürel mirasın korunmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler. Bu doğrultuda, federasyon çeşitli etkinlikler düzenler, festivaller, konserler, tiyatro gösterileri, sergiler ve paneller gibi etkinliklerle Azerbaycan Türklerinin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunur.

Ayrıca, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki haklarını savunmak ve korumak için çalışmalar yürütür. Federasyon, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün tanınması, Azerbaycan halkına yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve işgal altındaki topraklardan, evlerinden sürülen, göçmen durumuna düşmüş  Azerbaycan Türklerinin, gerek Türkiye’de, gerekse uluslararası platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan lehine kamuoyu oluşturmak için çalışır.”

“Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Türkiye’de faaliyet gösteren Azerbaycan derneklerini çatısı altında toplayan bir kuruluştur. Azerbaycan Türkleriyle Azerbaycan’dan göçerek başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerine yerleşen Azerbaycan Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, eğitim, öğretim vs. meseleleri  Federasyonun çalışma alanını oluşturur. Federasyon, Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki temsilcisi olarak faaliyet gösterir ve Azerbaycan-Türkiye dostluğunu güçlendirmeyi, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi, Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki haklarını savunmayı amaçlar.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Türkleri arasındaki dayanışmayı arttırmayı, kültürel mirasın korunmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler. Bu doğrultuda, federasyon çeşitli etkinlikler düzenler, festivaller, konserler, tiyatro gösterileri, sergiler ve paneller gibi etkinliklerle Azerbaycan Türklerinin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunur.

Ayrıca, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki haklarını savunmak ve korumak için çalışmalar yürütür. Federasyon, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün tanınması, Azerbaycan halkına yapılan haksızlıkları gündeme getirmek ve işgal altındaki topraklardan, evlerinden sürülen, göçmen durumuna düşmüş  Azerbaycan Türklerinin, gerek Türkiye’de, gerekse uluslararası platformlarda sorunlarını dile getirmek ve Azerbaycan lehine kamuoyu oluşturmak için çalışır.”