AZERBAYCANIN EKONOMİSİ

GSYİH: 54,6 milyar ABD Doları

GSYİH Büyüme Oranı: %5,6

GSYİH Dağılımı: Tarım:%6,2, Endüstri:%51,7, Hizmetler:%42,1

Kişi Başı GSYİH: 5.452 ABD Doları

Enflasyon Oranı: %6,7

İşsizlik Oranı: %5,96

Toplam Döviz Rezervleri: 53,2 milyar ABD Doları

Toplam İhracat: 22,2 milyar ABD Doları

Toplam İthalat: 11,7 milyar ABD Doları

Para Birimi: Manat

Ticaret Ortakları  Rusya, İtalya, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti

İhracat kalemleri: Ham petrol ve türevleri, doğal gaz, gıda ürünleri, plastik ve mamulleri

İthalat kalemleri: Makineler, gıda ürünleri, taşıt ve parçaları, demir-çelik ve mamulleri