MİLLİ BAYRAMLAR

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tatil günleri

• Yeni Yıl tatili (1 ve 2 Ocak);
• Kadınlar Günü (8 Mart);
• Faşizme Karşı Zafer Günü (9 Mayıs);
• Bağımsızlık Günü (28 Mayıs);
• Azerbaycan Halkının Ulusal Kurtuluş Günü (15 Haziran);
• Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Günü (26 Haziran);
• Bağımsızlığı Yeniden Sağlanması Günü (18 Ekim);
• Zafer Bayramı (8 Kasım);
• Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Bayrak Günü (9 Kasım);
• Anayasa Günü (12 Kasım);
• Ulusal Uyanış Günü (17 Kasım);
• Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü (31 Aralık);
• Nevruz Tatili – beş gün;
• Kurban Bayramı – iki gün;
• Ramazan bayramı – iki gün;

2. Yılbaşı, Kadınlar Günü, Faşizme Karşı Zafer Günü, Bağımsızlık Günü, Azerbaycan Halkının Ulusal Kurtuluş Günü, Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Günü, Zafer Bayramı, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Günü, Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü, Nevruz Bayramı, Kurban Bayramı, Ramazan bayramları iş günü sayılmaz.

3. İşgünü sayılmayan tatillerde işçi çalıştırılmasına ancak bu Kanunda belirtilen istisnai durumlarda izin verilebilir.

4. Nevruz Bayramı, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’nın hangi günlerde kutlanacağı bir sonraki yılın Aralık ayı sonuna kadar belirlenerek halka duyurulur.

5. Hafta içi izin günleri ile iş günü sayılmayan tatil günleri çakışırsa, o gün derhal bir sonraki iş gününe devredilir.

6. Kurban ve Ramazan bayramlarının iş günü sayılmayan başka bir bayrama denk gelmesi halinde, bir sonraki iş günü izin günü sayılır.

7. Tatil günleri ile hafta içi günlerin birbirinden önce veya sonra gelmesi halinde, iş ve dinlenme günlerinin tutarlılığını sağlamak üzere bu iş günlerinin veya tatil günlerinin yeri ilgili yürütme organı kararıyla değiştirilebilir.

1-2 YANVAR – YENİ YIL BAYRAMI

1 Ocak’ta yeni takvim yılının başlangıcı MÖ 46’ya denk geliyor. Bu girişimin Romalı yargıç Julius Caesar tarafından önerildiği bilgisi var. Antik anlayışa göre, yılın ilk ayı, her girişimin hamisi olarak kabul edilen Roma tanrısı Janus’un onuruna “Ocak” olarak adlandırılmıştır. Daha sonra birçok ülkede yeni yılın ilk günü ağırlıklı olarak tarımla ilişkilendirildi ve ilkbaharın başında veya sonbaharın sonunda kutlandı.

Orta Çağ’da, çoğu Batı Avrupa ülkesi yılın başlangıcını 25 Aralık, 1 ve 25 Mart’ta ve Doğu Avrupa ülkeleri 1 Eylül’de kutladı.

Yeni takvim yılına 1 Ocak’tan başlamak, çoğu Batı Avrupa ülkesinde 16. yüzyıldan, Rusya’da 18. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar dünyanın diğer ülkeleri de yavaş yavaş bu geleneğe katıldı (örneğin 1873’te Japonya, 1912’de Çin, 1923’te Yunanistan vb.).

Yılbaşı tatili her yıl dünya çapında büyük bir ihtişamla kutlanır.

8 MART – DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 1910’da Kopenhag sosyalist kadınlar konferansında Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanması kararı alındı, ancak kesin bir tarih belirlenmedi. 1975 “Dünya Kadınlar Yılı”nda Birleşmiş Milletler her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanmasına karar verdi.

Azerbaycan kadını bilgeliği, iş zekası ve saflığıyla ulusun tarihine parlak sayfalar yazmış, her dönemde saygı ve hürmet görmüştür. Müslüman Doğu’daki ilk laik kız okulunun 1901’de Bakü’de açılması tesadüf değildir.

1920’de Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1944’te Fransa’da, 1946’da İtalya’da ve 1971’de İsviçre’de kadınlara oy hakkı verildi. 1918’de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, ülkede yaşayan tüm halkların ve her iki cinsiyetin eşit oy hakkını kanunla tesis etti. Böylece Azerbaycan, Doğu’da kadınlara oy hakkı veren ilk ülke oldu.

1995 yılında kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, kadınların erkeklerle birlikte demokratik devlet inşası sürecine aktif katılımı için yasal zemini oluşturdu. Anayasanın kabul edilmesinden sonra Azerbaycan’da cinsiyet eşitliğini sağlamak için önemli adımlar atılmıştır. Ulusal lider Haydar Aliyev’in 14 Ocak 1998’de imzaladığı Kararname ile Kadın Sorunları Devlet Komitesi’nin kurulması, toplumsal cinsiyet politikasının uygulanmasında yeni bir aşamaya işaret etti. 2006 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Kararnamesi ile Kadın Sorunları Devlet Komitesi Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi olarak yeniden düzenlendi. 2006 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi “Cinsiyet Eşitliğinin Garantileri Hakkında” Kanunu kabul etti,

Bugün Azerbaycan’da kadınlar devlet yönetim sisteminde aktif olarak temsil edilmekte, toplumda meydana gelen sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve kültürel süreçlere yakından katılmakta, devletin ilerlemesine ve refahına değerli katkılar sağlamaya devam etmektedir. insanların

NEVRUZ BAYRAMI

Nevruz, Azerbaycan halkının kültürünü, milli manevi değerlerini, folklorunu, milli varlığını yansıtan ve onları dünyaya tanıtan kadim bir bayramdır.

Nevruz yüzyıllardır ülkemizin her köşesinde çeşitli kutlama ve törenlerle milli bayram olarak kutlanmaktadır. Zengin manevi mirasın ve tabiat anaya olan sonsuz sevginin parlak bir ifadesi olan bu bayramın kadim geleneklerinin korunması, Azerbaycan halkının tarihi ve kültürel geçmişine olan yüksek saygısını ve ulusal ahlakına derin bağlılığını göstermektedir. değerler. Nevruz birçok Doğu milletinin bayramı olmasına rağmen Azerbaycan’da daha gösterişli bir şekilde kutlanmaktadır.

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra tarihi geçmişini ve zengin geleneklerini geliştirdi ve bundan sonra diğer ulusal bayramlar gibi Nevruz da devlet düzeyinde daha yaygın bir şekilde kutlanmaya başlandı.

30 Eylül 2009’da Nevruz Bayramı UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edilmiş, 23 Şubat 2010’da BM 64. Genel Kurulu toplantısında 21 Mart “Uluslararası Nevruz” günü olarak ilan edilmiştir. ilan edildi

9 MAYIS – FAŞİZME KARŞI ZAFER GÜNÜ

8-9 Mayıs 1945 gecesi Berlin’de Nazi Almanyası ve silahlı kuvvetlerinin kayıtsız şartsız teslim olma belgesi imzalandı. İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında büyük payı olan Azerbaycan halkı, 700 bine yakın kızını, oğlunu cepheye gönderdi. 300.000’den fazlası savaşlarda öldü.

Azerbaycan tümenleri Kafkasya’dan Berlin’e kadar şanlı bir savaş yolundan geçmiş, birçok yurttaş partizan birliklerinin bir parçası olarak savaşmıştır. Savaş sırasındaki cesaretlerinden dolayı 123 Azerbaycanlıya Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi ve 170.000’den fazla asker ve subaya çeşitli nişanlar ve madalyalar verildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Azerbaycan petrolcüleri, faşizme karşı mücadelede kesin zaferin elde edilmesinde olağanüstü hizmetler yapmış, cepheye ve sanayiye 75 milyon ton petrol, 22 milyon ton benzin ve diğer petrol ürünleri sağlamıştır. Savaş sırasında Sovyetler Birliği’nde üretilen petrolün dörtte üçü, havacılık benzininin yüzde 85-90’ı ve yüksek kaliteli yağlar Azerbaycan’a düştü.

Bugün 9 Mayıs, Azerbaycan’da devlet düzeyinde faşizme karşı zafer günü olarak kutlanıyor.

28 MAYIS – BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Şurası, Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayarak Azerbaycan’ın bağımsızlığını dünyaya ilan etmiş ve halkımızın yüzyıllara dayanan devletçilik geleneklerini devam ettirmiştir.

Kısa sürede Azerbaycan’ın ilk parlamentosu ve hükümeti kurulmuş, devlet nitelikleri oluşturulmuş, sınırlar belirlenmiş, devlet inşası alanında önemli tedbirler alınmış, Cumhuriyetin uluslararası ilişkiler sisteminin öznesi olarak tanınması, diplomatik düzeyde ulusal çıkarların korunması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Yeni işlemeye başlayan TBMM’de kabul edilen yasalar, ulusal bağımsızlığın güçlenmesinde, ülkede siyasi, ekonomik ve kültürel kalkınmanın sağlanmasında ve demokratik ilkelerin yerleşmesinde temel rol oynamıştır. Bu dönemde demokratik kurumlar oluşturuldu, ordu inşası alanında büyük çalışmalar yapıldı ve Müslüman Doğu’da ilk kez kadınlara oy hakkı verildi.

Sadece 23 ay varlığını sürdüren Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, demokratik geleneklerin oluşumunda önemli bir etkiye sahip olmuş, milli devlet tarihinde silinmez izler bırakmış, halkın kalbinde özgürlük ve bağımsızlık duygularını güçlendirerek hazırladığı hazırlıkları yapmıştır. cumhuriyetin gelecekteki bağımsızlığı için güvenilir bir temel.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin yasal halefidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ilgili Kararnamesi ile 2018 yılı ülkede “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Yılı” ilan edildi.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurucuları her zaman büyük bir saygıyla anılır ve aziz hatıraları saygıyla anılır.

15 HAZİRAN – AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL KURTULUŞ GÜNÜ

Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen, yetkililerin beceriksizliğinden kaynaklanan siyasi kriz, iç ve dış yıkıcı güçlerin devletin temellerini baltalamayı amaçlayan maksatlı faaliyetleri, münferit bölgelerde ayrılıkçı eğilimlerin ortaya çıkması ve ağır sosyo-ekonomik durum ülkeyi gerçek bir iç çatışmaya çevirmiş ve bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu koşullar altında Ermenistan’ın saldırganlığı ve topraklarımızın işgali cumhuriyetteki durumu daha da gerginleştirdi.

Öyle bir kader anında Azerbaycan halkı geleceğini seçkin devlet adamı Haydar Aliyev’e emanet etti. Halkın ısrarı üzerine Bakü’ye dönen Haydar Aliyev, 15 Haziran 1993’te Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti’nin başkanlığına, aynı yılın 3 Ekim’inde de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçildi.

Haydar Aliyev’in kurtarma görevi sonucunda Azerbaycan’ın devlet bağımsızlığını tehdit eden süreçlerin önüne geçilmiş ve dikkatler devlet inşası konularına çevrilmiştir. Böylece 15 Haziran Azerbaycan tarihine Ulusal Kurtuluş Günü olarak girdi.

Ermenistan ile ateşkesin sağlanması, ülkede sosyo-politik istikrarın sağlanması, demokratik sistemin ve liberal ekonominin oluşturulması, milli ordunun inşası ve güvenliğin sağlanması, yeni bir petrol stratejisinin uygulanması, Azerbaycan’ın uluslararası dünyayla bütünleşmesi ve Azerbaycan’ın adil bir şekilde çözüme kavuşturulması. Haydar Aliyev’in uyguladığı Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafı politikasının öncelikli istikametlerini organize etti.

1995 yılından itibaren sosyal hayatın her alanında köklü reformlar yapılmış, Azerbaycan’ın yeni Anayasası kabul edilmiş, çok partili siyasi sistem oluşturulmuş, siyasi çoğulculuk toplumun normu haline gelmiş, ifade ve basın özgürlüğü tanınmıştır. temin edilmiştir. Aynı zamanda, piyasa ekonomisinin inşası amacıyla önemli adımlar atılmış, Hazar Denizi’nin Azerbaycan sektöründeki hidrokarbon kaynaklarının işletilmesi konusunda dünyanın önde gelen şirketleri devreye girmiş, petrolün dünyaya ihracı için yollar belirlenmiştir. Azerbaycan’ın kısa sürede kalkınmasını sağlayacak pazarlar ve kaynaklar elde edildi.

Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı uluslararası ilişkiler sisteminde güvenilir bir ortak yapmak, ülkemizin maddi, manevi ve fikri değerlerini dünya toplumuna aktarmak, ulusal ilişkilerin ana yönlerini dikkate almak yönünde tutarlı ve hedefe yönelik bir politika uyguladı. güvenlik ve kalkınma ve Azerbaycan devletinin hem bölgede hem de dünyadaki çıkarlarının sağlanması.

Azerbaycan halkına ve devletine yaptığı eşsiz hizmetlerden dolayı milli lider mertebesine yükselen Haydar Aliyev’in iktidarda olduğu 1993-2003 yılları, Azerbaycan’ın devlet olarak kurulup şekillendiği ve devlet olarak şekillendiği dönem olmuştur. uluslararası toplumun tam teşekküllü bir öznesi haline geldi. Bu 10 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli kalkınma stratejisi hayata geçirilmiş, halkımız ender bir tarihi fırsattan azami ölçüde yararlanmış, büyük acılar pahasına bağımsızlığını ebedi ve geri dönülemez hale getirmiştir.

26 HAZİRAN – AZERBAYCAN CUMHURİYETİ SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında – Azerbaycan Çarlık Rusya’sının bir parçası olduğunda, sıradan Müslümanlar orduya alınmıyordu. Sadece asil soyun mensupları orduda hizmet etme ve askeri eğitim alma hakkına sahipti. Çarlık Rusyası döneminde Azerbaycan halkının birçok önemli askeri şahsiyeti yetişmiştir. General Samad Bey Mehmandarov, General Aliağa Shikhlinski, General Faraj Bey Agayev, General Ehsan Khan Nahchivanski ve diğerleri böyledir.

28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ilk görevlerinden biri ordu kurmak oldu. 26 Haziran’da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 5.000 kişilik ilk düzenli ordusu – Azerbaycan Kolordusu Alahid’de örgütlendi. Kısa sürede Osmanlı devletinin Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Milli Ordu birliklerinin oluşturulması, Bakü ve çevresini Ermeni işgalinden kurtararak milli devletin korunmasında ve sınırlarının dokunulmazlığının ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Bolşevik işgali. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına göre Osmanlı askeri kuvvetleri 1 Kasım 1918’de Bakanlar Kurulu kararıyla Azerbaycan’dan çekilmek zorunda kalınca ordu binasının liderliği Azerbaycan hükümetinin elinde toplanmıştır. . Aynı yıl 25 Aralık’ta Topçu Generali Samad Bey Mehmandarov Harbiye Nazırlığına, 29 Aralık’ta Korgeneral Aliağa Shikhlinski Harbiye Bakan Yardımcılığına atandı. Kısa sürede ordu kurma konusunda büyük işler başardılar. Mart 1919’da Gence’de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ordusunun askeri geçit töreni düzenlendi.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin düşüşünden sonra Bolşevik hükümeti Milli Ordu’yu lağvetti ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli 21 generalden 15’i Bolşevikler tarafından kurşuna dizildi.

Azerbaycanlılar bağımsızlık döneminde bile askerlik mesleğini edinmeye çalıştılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Azerbaycan’ın bir sonraki büyük asker, subay ve generalleri oluşturuldu. Israfil Mammadov, Gafur Mammadov, Huseynbala Aliyev, Mehdi Huseynzade gibi Sovyetler Birliği kahramanları faşizme karşı mücadelede büyük bir cesaret gösterdiler. General Hazi Aslanov, General Akim Abbasov, General Mahmud Abilov, General Tarlan Aliyarbeyov ve daha birçok general bu dönemde adını tarihe yazdırdı.

1991 yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Savunma Bakanlığı kurulmuş olmasına rağmen, bu kurumun tahsisli ve halkın çıkarlarına hizmet eden faaliyeti ancak 1993 yılında milli lider Haydar Aliyev’in yeniden iktidara gelmesinden sonra mümkün olmuştur. Bununla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihinde yeni bir aşama başladı.1971 yılında Milli liderin tarihi hizmetleri sonucunda kurulan J. Nahçıvanski Askeri Lisesi’nden mezun olan subaylar, profesyonel bir ordunun inşası, ordunun temelini oluşturmaya başladılar, yüksek askeri okullar yeniden düzenlendi, yenileri oluşturuldu.

Milli lider Haydar Aliyev, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ordusunun şanlı tarihini çok takdir etmiş ve bu tarihten yararlanmanın önemini tam olarak 22 Mayıs 1998, 26 Haziran – Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş günü – imzaladığı Kararname ile vurgulamıştır. Aladdin’deki Azerbaycan Kolordusu – Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Günü ilan edildi.

Bugün gururlu bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Ordusu en parlak dönemini yaşıyor. 2008 yılından itibaren farklı yıllarda düzenlenen askeri geçit törenleri Azerbaycan Ordusunun gücünü açıkça ortaya koymuştur.

Nisan 2016’da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birliklerin temas hattında üst üste yaptığı provokasyonlara karşılık olarak gerçekleştirilen karşı operasyonda elde edilen tarihi zafer, Azerbaycan Ordusunun kazanma kararlılığını bir kez daha göstermiştir.

Mayıs 2018’de Nahçıvan’ın 1990’ların başında Ermeniler tarafından işgal edilen 11.000 hektarlık arazisi, Genel Ordu’nun Nahçıvan Alahid’de düzenlediği başarılı operasyon sonucunda kurtarıldı.

26 Haziran 2018’de Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle Bakü’nün Özgürlük Meydanı’nda tören askeri geçit töreni düzenlendi. O geçit töreninde 2016 Nisan muharebelerinde ve 2018 Nahçıvan operasyonunda işgalcilerden kurtarılan topraklarda dalgalanan Azerbaycan bayrakları gösterildi. Geçit töreninde konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev, ülkemizin toprak bütünlüğünün kesinlikle yeniden sağlanacağını belirterek, “Gün gelecek ve bugün kurtuluştan sonra gelecek” dedi. İşgal altındaki topraklardan Azerbaycan’ın orada dalgalanan bayrağı Azadlık Meydanı’na getirilecek ve askeri geçit töreninde gösterilecek.”

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev’in önderliğinde demir yumruk gibi kenetlenen Azerbaycan halkı, iradesini sarsmanın, uzlaşmaya zorlamanın mümkün olmadığını tüm dünyaya kanıtladı. işgal ile. Ermenistan’ın düzenli provokasyonlarına karşılık Azerbaycan Ordusu, 27 Eylül 2020’de “Demir Yumruk” harekatını başlatmış ve 10 Kasım’a kadar süren 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sonucunda işgalci ülkeyi diz çöküp teslim olmaya zorlamıştır.

10 Aralık 2020’de Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda Vatanseverlik Savaşı’ndaki Zafere adanmış Zafer Geçit Töreninde kurtarılmış topraklarda dalgalanan Azerbaycan bayrakları sergilendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu tarihi gün vesilesiyle şunları söyledi: “Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir. Azerbaycan Ordusu her gün ilerliyor, her gün yeni şehirler, köyler, kasabalar, yükseklikler kurtarılıyordu. Azerbaycan askerleri, Azerbaycan subayları bu işgali ve haksızlığı sona erdirmek, tarihi adaleti hakim kılmak için tek hamlede mücadele ediyorlardı ve başardık.”

Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan şanlı Zafer, Azerbaycan devletinin askeri ve ekonomik gücünün bir göstergesi olduğu kadar, halkımızın kazanma kararlılığının da açık bir teyidi olmuştur.

18 EKİM – BAĞIMSIZLIĞIN YENİDEN SAĞLANMASI GÜNÜ

20. yüzyılın sonunda Azerbaycan, SSCB’nin dağılması nedeniyle yeniden devlet bağımsızlığını ilan etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti’nin 18 Ekim 1991 tarihli toplantısında “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığına Dair” Anayasa Kanunu kabul edildi.

Anayasa Kanununda 28 Mayıs 1918 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi ve 30 Ağustos 1991 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Şûrası Bildirgesi’ne atıf yapılmış ve bunlar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin halefi olduğunu kabul etti. Böylece 18 Ekim 1991’de “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığına Dair” Anayasal Kanun’a göre Azerbaycan halkı bağımsızlığını yeniden kazandı.

Anayasa Kanunu 6 bölüm ve 32 maddeden oluşmaktadır.

29 Aralık 1991’de yapılan ulusal referandumda Azerbaycan halkı ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği için oy kullandı.

Aynı zamanda o dönemde ülkede yaşanan kargaşa ve güç bunalımı ile Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırganlığı, bağımsız devlet inşası sürecine büyük darbe vurdu. Ancak 1993 yılında ulusal lider Haydar Aliyev’in iktidara dönmesinden sonra, halkın ulusal bağımsızlığı fikirlerini gerçekleştirmek için amaçlı adımlar atıldı ve Azerbaycan’ın devlet gelenekleri ve egemenliği yeniden sağlandı.

18 Ekim 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 30. yıl dönümü tamamlandı. 1991 yılından bu yana ilk kez Azerbaycan halkı, toprak bütünlüğünü yeniden kazanmış, muzaffer bir ulus olarak bu bayramı bambaşka bir şekilde kutlamıştır.

8 KASIM – ZAFER BAYRAMI

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgal politikasının bölgede barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu ve durumun her an tırmanmasına neden olabileceğini defalarca dile getirdi. 27 Eylül 2020’de Ermeni silahlı kuvvetleri, barışçıl Azerbaycan halkına ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine çeşitli yönlerden ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanarak ateş açtı. Ermenistan’ın bir sonraki askeri provokasyonuna yanıt olarak Azerbaycan, saldırganı cezalandırmak, işgali sona erdirmek ve böylece BM Güvenlik Konseyi’nin ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü olan bilinen kararlarının uygulanmasını sağlamak için 27 Eylül 2020’de bir karşı saldırı operasyonu başlattı. insanların kendi topraklarına dönmesi ve adaletin yeniden tesis edilmesi. . Cumhurbaşkanı İlham Aliyev o gün halka hitaben yaptığı konuşmada, “Biz doğru yoldayız, işimiz doğru iş! Biz kazanacağız! Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır!” Sözleri tüm vatandaşları kutsal bir iş için yumruk gibi birleştirdi, Azerbaycan halkı güçlü irade, kararlılık, yenilmezlik ve milli dayanışma örneği gösterdi.

44 gün süren askeri operasyonlar sonucunda muzaffer Azerbaycan Ordusu, Azerbaycan halkının tarihinde, kültüründe ve kalbinde özel bir yere sahip olan Cebrayil, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı bölgelerini, Şuşa şehrini ele geçirdi. Karabağ tacı ve Tatar, Hocalı, Hocavend ve Laçin bölgelerinin birçok köy ve kasabası dahil olmak üzere toplamda 300’den fazla yerleşim yeri ile Ağdara, Murovdağ, Zengilan ve diğer yönlerdeki önemli stratejik yükseklikleri kurtardı. Azerbaycan’ın yiğit askerleri ve subayları adım adım ilerlediler ve Ermenistan’ın uzun yıllar inşa ettiği karmaşık istihkâm ve istihkâm sistemlerini yarıp geçtiler, kahraman asker ve şehitlerimizin kanları ve canları pahasına topraklarımız geri verildi.

Azerbaycan’ın askeri alanda kazandığı zaferler, özellikle Şuşa’nın düşman esaretinden kurtarılması, savaşın kaderinde belirleyici rol oynamış, Ermenistan’ın yenilgisini kabul etmesi ve teslim olmasıyla sonuçlanmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak açıklamaya göre, işgalci devlet 20 Kasım’da Ağdam, 25 Kasım’da Kelbecer ve 15 Kasım’da Laçin bölgelerini geri vermek zorunda kaldı. 1 Aralık Azerbaycan’a Malik’in üç mahallesi daha kan dökülmeden ve kayıp verilmeden kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in düşünceli ve kararlı politikası, Azerbaycan’ın ekonomik gücü, modern ordusu, halk-güç birliği tarihi zaferimizi sağlayan ana faktörlerdi. Asırlarca toprak kaybının acısını yaşayan Azerbaycan halkı, bu geleneğe son vererek tarihinin şanlı bir kahramanlık kaydını daha yaratarak, muzaffer ve sarsılmaz ruha sahip bir millet olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır, böylece bu sorunla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından 1993 yılında kabul edilen 4 önemli belge – 30 Nisan tarih ve 822 sayılı, 29 Temmuz tarih ve 853 sayılı, Ekim tarih ve 874 sayılı belge. 14 Kasım Azerbaycan 11’inci maddenin 884 sayılı kararlarını tek başına uyguladı.

Kazanılan zafer, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması konusunda Milli lider Haydar Aliyev tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülen tutarlı ve ilkeli politikanın, yoğun diplomatik faaliyetin ve istihbarat cephesinde kazanılan avantajın mantıksal sonucuydu. .

8 Kasım 2020’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan halkına hitaben Şehitler Sokağı’nda Şuşa’ya seslendi: “Sevgili Şuşa, özgürsün! Sevgili Şuşa, geri döndük! Sevgili Şuşa, seni dirilteceğiz! Şuşa bizim! Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycan’dır!” sözler Vatanseverlik Savaşı’nda zaferin habercisi oldu.

O günün tarihi önemi dikkate alınarak 3 Aralık 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan Kararname ile 8 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Zafer Bayramı ilan edilmiştir.

9 KASIM – AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET BAYRAK GÜNÜ

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Devlet Bayrağı 9 Kasım 1918’de kabul edildi ve 27 Nisan 1920’ye kadar – Azerbaycan’ın işgaline ve bağımsızlığını kaybetmesine kadar devlet sembolü statüsünde kaldı.

Ulusal Bayrağın eninin boyuna oranı 1:2’dir. Bayrak, üç renkli bir kumaş ve eşit genişlikte üç yatay şeritten oluşur (üst şerit mavi, orta şerit kırmızı ve alt şerit yeşildir). Bayrağın her iki yanında kırmızı şeridin ortasında beyaz hilalli sekiz köşeli bir yıldız tasvir edilmiştir. Bayraktaki mavi renk Azerbaycan halkının Türk kökenini, kırmızı renk çağdaş bir toplum inşa etme ve demokrasiyi geliştirme arzusunu, yeşil renk ise İslam medeniyetine ait olduğunu ifade etmektedir.

O bayrak, halkımızın milli lideri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Haydar Aliyev’in inisiyatif ve önderliğinde 17 Kasım 1990’da yapılan oturumda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Bayrağı olarak kabul edildi. 5 Şubat 1991’de Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti “Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Hakkında” Kanunu kabul etti ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin bayrağı Devlet Bayrağı ilan edildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 17 Kasım 2007 tarihinde imzalanan “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de Devlet Bayrağı Meydanı’nın kurulmasına ilişkin” Kararname, Devlet Bayrağı’na özel saygının açık bir örneğidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrak Günü, 17 Kasım 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan Kararname ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin Devlet Bayrağı’nı kabul ettiği 9 Kasım günü, Azerbaycan’da Ulusal Bayrak Günü olarak kutlanmaktadır.

12 KASIM – ANAYASA GÜNÜ

Azerbaycan’ın ilk Anayasası 19 Mayıs 1921’de Birinci Tüm Azerbaycan Sovyetleri Kongresi’nde kabul edildi.

SSCB’nin kurulmasıyla ilgili olarak 14 Mart 1925’te 4. Tüm-Azerbaycan Sovyetleri Kongresi’nde Anayasa’da değişiklikler ve ilaveler kabul edildi.

26 Mart 1927’de Azerbaycan SSC’nin yeni Anayasası Beşinci Tüm Azerbaycan Sovyetleri Kongresi’nde onaylandı.

1936’da SSCB’nin yeni Anayasasının kabulüyle bağlantılı olarak, 14 Mart 1937’de IX. Tüm Azerbaycan Sovyetleri Kongresi’nin kararıyla Azerbaycan SSC’nin yeni Anayasası yürürlüğe girdi.

1977’de SSCB’nin yeni Anayasasının kabul edilmesinden sonra Azerbaycan SSC’nin yeni Anayasa taslağı hazırlandı. 2 Nisan 1978’de Azerbaycan SSC Yüksek Sovyeti’nde bu projeyle ilgili rapor hazırlayan Milli lider Haydar Aliyev’in önerisi üzerine 73. madde şu şekilde değiştirilmiştir: “Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin devlet dili. Azerbaycan dilidir.” 21 Nisan 1978’de Azerbaycan SSC’nin son Anayasası kabul edildi. Burada Azerbaycan diline devlet dili statüsü verilmesi, milli lider Haydar Aliyev’in halka tarihi hizmetlerinden biridir.

1980’lerin ikinci yarısından itibaren bu Anayasa’ya çok sayıda ekleme ve değişiklik yapılmıştır. Sonuç olarak, orijinal baskıya göre önemli değişikliklere uğrayan Anayasa, 1995 yılında bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın kabul edilmesine kadar yürürlükte kaldı.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Taslağı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in başkanlığında Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanmış, 12 Kasım 1995’te ulusal oylamada (referandum) kabul edilmiş ve Kasım ayında yürürlüğe girmiştir. 27, 1995.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında 24 Ağustos 2002 tarihinde değişiklikler yapılmış, 18 Mart 2009 ve 26 Eylül 2016 tarihlerinde ise eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Azerbaycan’da “demokratik, yasal, laik, üniter cumhuriyet” ilkesine dayanan anayasa, demokratik ve çağdaş devlet inşasının, temel sosyal-ekonomik, siyasi-hukuksal reformların uygulanmasını sağlıyor.

12 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Anayasa Günü olarak kutlanmaktadır.

17 KASIM – ULUSAL diriliş günü

17 Kasım 1988’de Bakü’nün Azadlig (eski Lenin) meydanında Karabağ sorunu etrafında SSCB liderliğinin Azerbaycan karşıtı politikasına ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik açık saldırganlığına karşı uzun soluklu bir protesto mitingi başladı. Aynı yıl 22 Kasım’da büyük bir Sovyet birlikleri birliğinin Bakü’ye girmesine, ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen halk protestosu durmadı, sadece 5 Aralık gecesi ulusal miting askerlerin kullanımıyla vahşice yok edildi. ve zırhlı araçlar.

Azerbaycan’da halk hareketinin başlangıcı olan ve bağımsızlık yolunda büyük önem taşıyan bu tarihi olay, tarihe Milli Diriliş Günü olarak geçmiştir.

31 ARALIK DÜNYA AZERBAYCANLAR DAYANIŞMA GÜNÜ

16 Aralık 1991’de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Haydar Aliyev, dünya Azerbaycanlılarının birliği fikrini ortaya attı ve 31 Aralık’ın Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma ve Birlik Günü olarak kutlanmasını önerdi. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nin 6 maddeden oluşan kararında, 31 Aralık’ın Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma ve Birlik Günü ilan edilmesi ve her yıl kutlanması, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’ne teklif sunulması yer alıyor. Azerbaycan’da bayramın resmi olarak kutlanması ve diğer konularda yasama girişimi olarak.

1993 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Kararname ile 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ilan edildi. Dünya çapında sayıları 50 milyonu geçen tüm Azerbaycanlıların bayramıdır.

Dünya Azerbaycanlılarının Birinci Kongresi, 2001 yılında ulusal lider Haydar Aliyev’in girişimiyle düzenlendi. 2002 yılında Haydar Aliyev’in emriyle Yurt Dışında Yaşayan Azerbaycanlılarla Çalışma Devlet Komitesi (şu anda Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesi) kuruldu. 2002’de dünyada 200’den biraz fazla Azerbaycan diaspora örgütü vardı ve şimdi sayıları 500’e yaklaştı.

Dünya Azerbaycanlılarının ikinci kongresi 2006 yılında, üçüncüsü 2011 yılında ve dördüncüsü 2016 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ilgili kararnameleri ile yapılmıştır.

5. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi – Zafer Kongresi 22 Nisan 2022 tarihinde Şuşa şehrinde düzenlendi. O kongrede Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geniş kapsamlı bir konuşma yaparak, “Buraya geldiğimde 2001 yılında yapılan ilk kongreyi hatırladım. Bildiğiniz gibi ilk kongre 2001 yılında ulu önder Haydar Aliyev’in girişimiyle yapıldı. Büyük Önder de yaptığı derin konuşmada tabii ki Karabağ sorunuyla ilgili görüşlerini dile getirerek Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanacağını, işgal altındaki toprakların işgalden kurtarılacağını ve Azerbaycan halkının ata topraklarına geri döneceğini söyledi. . Biz Ulu Önder’in müritleri bu sözleri gerçeğe dönüştürdük ve 5. Kongre hazırlıkları başlarken bana haber verildi ve bu Kongrenin Şuşa’da yapılması gerektiğini söyledim.

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı, İslam dünyasının en kutsal bayramlarından biridir. İslam dünyasında her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlar ve genellikle birkaç gün sürer.

İlahi bir din olarak İslam’ın tamamlanmasını temsil eden, insanlığa manevi ve manevi kurtuluş yolu olarak gönderilen mübarek Kurban Bayramı, insanları merhamete, dayanışmaya ve kardeşliğe davet etmektedir. O gün Müslümanlar Allah yolunda her türlü fedakarlığa hazır olduklarını gösterirler ve Allah’a yakın olmanın sevincini yaşama fırsatı bulurlar.

Bu bayram Azerbaycan’da milli manevi dayanışmanın, hayırların, şefkat ve merhamet duygularının bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkenin her yerinde Allah adına fedakarlıklar yapılır, devletin ilerlemesi ve huzuru için dualar edilir, Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan şehitlerin ölümsüz hatıraları saygıyla anılır, büyük hayır işleri yapılır.

Hümanizmi ve evrensel idealleri ile dünya medeniyetinin muhteşem bir sayfası olan İslam dini, halkımızın dünya görüşünün oluşmasında ve milli-kültürel gelişmesinde müstesna bir rol oynamış, ilerici İslami değerlere ve geleneklere her zaman sahip çıkılmıştır. Azerbaycan’da yüksek.

RAMAZAN BAYRAMI

İlahi hikmet hazinesi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek Ramazan ayı, insanların kalplerini ve zihinlerini nurlandıran, onları barışa, birliğe ve güzel ahlaka davet eden mübarek aylardan biridir. Bu ayda Müslümanlar Allah’a ve dine karşı sorumluluklarını yerine getirme, salih amellerin sevincini, şefkat ve merhamet duygularını, manevi ve manevi kemale ermenin nefse karşı zaferinin sevincini yaşama fırsatı bulurlar.

İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan’da Ramazan Bayramı her yıl büyük bir törenle kutlanmaktadır. Büyük bir sevinçle ve gönül rahatlığıyla tutulan oruçlar, toplumumuzda birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin şölenine dönüşür.

Azerbaycan, dünyada İslami dayanışmanın güçlenmesine ve Müslüman ülkeler ile halklar arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkılarını esirgemiyor.

Etnik-dinsel hoşgörü, dinler arası dayanışma ve işbirliğinin yeri olan Azerbaycan, medeniyetler arası diyalog forumlarına, dini liderlerin zirve toplantılarına ve benzeri diğer prestijli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Azerbaycan’ın bir girişimi olan “Bakü Süreci”, kültürler ve medeniyetler arasında etkin ve verimli bir diyalog kurmak amacıyla 2008 yılında ortaya atılmış ve artık küresel bir hareket haline gelmiştir.

2017 yılının Azerbaycan’da “İslami Dayanışma Yılı” olarak kutlanması ve bu kapsamda ülke ve dünyada çok sayıda etkinliğin düzenlenmesi, bu yıl 4. İslami Dayanışma Oyunlarının düzenlenmesi vb. dünyada İslami dayanışmanın güçlenmesine ülkemizin önemli pratik katkılarıdır.

Ermenilerin işgalinden kurtardığı topraklarda bulunan 67 camiden 65’inin dini mabetlere hiçe sayılarak yıkılması Ermeni faşizminin gözle görülür bir tezahürüydü. Azerbaycan, bu bölgelerde yıkılan camilerin restore edileceğini, diğer dinlere ait anıtların korunacağını ve dini hoşgörü gösterileceğini duyurdu.